Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery

Calvin Company, s.r.o. (ďalej v texte aj CRO Calvin Company, alebo Clinical Research Organisation – CRO) je spoločnosť zameraná na výkon neintervenčných a intervenčných klinických skúšaní (fázy I, II, III a IV) na lokálnej aj medzinárodnej úrovni a dodanie s nimi spojených servisných činností pre farmaceutické spoločnosti zaoberajúce sa výskumom a vývojom liečiv.

Zameranie

Calvin Company má bohaté skúsenosti v rôznych terapeutických oblastiach, e.g. infekčné, reumatologické, pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia, neurológia, onkológia, psychiatria, dermatológia, diabetológia, transplant a má skúsenosti aj v oblasti pediatrických klinických skúšaní. Nové liečivá a liečebné postupy otvárajú možnosti spolupráce medzi zadávateľmi klinických skúšaní a skúsenými CRA z Calvin Company.

Kvalita

Dodanie všetkých objednaných služieb na najvyššej úrovni kvality a včas je prvoradým cieľom spoločnosti Calvin Company. Tento cieľ je možno dosiahnuť len dodržaním časových termínov, štandardov kvality a efektívnou komunikáciou so zadávateľom klinického skúšania. Preto má CRO vo svojich radoch skúsených profesionálov a špecialistov ako monitorov klinického skúšania (ďalej v texte aj Clinical Research Associate, alebo CRA). Opakovaná spolupráca so zadávateľmi klinických skúšaní je dôkazom obojstrannej spokojnosti.

Naše krédo

· Pomoc chorým na celom svete. Tým, ktorým sa dnes ešte pomôcť nedá, prinesieme svojou prácou nádej na uzdravenie.
· Zberom a triedením údajov z klinických skúšaní posúvame dopredu ďalší vývoj liekov vo farmaceutických spoločnostiach, ktoré sa ním zaoberajú.