CRO Calvin Company vykonáva klinické skúšania a s ním spojené služby v najvyššej kvalite, ktorá je zabezpečená skúsenými CRA na vysokej profesionálnej úrovni. Spoločnosť dokáže pružne reagovať na požiadavky zadávateľa a plniť ich v záväzných termínoch. Celková stratégia spoločnosti je orientovaná proklientsky so zameraním na spokojnosť, vysokú kvalitu, zachovávanie prísnej dôvernosti vo vzťahu k zadávateľovi a dodržiavanie časových plánov.

Na to používame

  • skúsených CRA, ktorí sú schopní dodržiavať časové limity a efektívne vykonávať klinické skúšanie, zvládnuť stanovené úlohy pri dodržaní vysokej kvality a zodpovednosti
  • realisticky založené projekty na vykonanie klinického skúšania a náboru pacientov v rámci stanoveného rozpočtu
  • dlhodobé skúsenosti so zadávateľmi klinických skúšaní, vhodné obsadzovanie CRA, obojstranne prijateľnú tvorbu cien, predchádzanie nedorozumeniam a chybám vzájomnou komunikáciou a dodržiavaním záväzkov z časových limitov Top-Down Commitment to Customer Satisfaction

Našim cieľom je neustále prebiehajúci proces a dlhodobý vzťah so zadávateľom klinického skúšania, ktorý sa usilujeme dosiahnuť vysokou kvalitou dodávaných služieb. Spokojnosť nášho zákazníka je pre nás záväzkom do budúcnosti a východiskom do opakovaných projektov.